Модели

Нагревател FMIR 165300-01

Ефектът от монитиран нагревател за огледало в баня

Нагревателят представлява тънко фолио, което се залепва от задната част на огледалото, преди неговия монтаж. Самото фолио има лепнещ слой и не е необходимо да се използват допълнителни лепила. В работещ режим температурата, до която се нагрява огледалото е колкото човешката, като тя е достатъчна да попречи на влагата в банята да кондезира.

Особенност е, че преди монтажа на нагревателя и огледалото трябва да съобразите къде да се падне отвора за захранващия кабел. Нагревателят се транспортира в навит на руло вид, с минимално тегло. 

Препоръчително е огледалото с нагревател ILO да не се монтира в близост до душ или вана с оглед да няма директно обливане с вода.

Модел: 300x300mm (12V) 15W 54.00 лв. FMIR 165300-01
Волтаж: 12V
Размери: 300x300 mm
Мощност: 15W
Цена: 54.00 лв.

Поръчайте

  • Съобразно GDPR, съгласен съм тези данни да бъдат използвани за обработка на поръчката и за контакт с мен по този повод.

  • Бройка, коментари...
    В случай че желаете фактура - данни на фирмата