Монтаж на противозамъгляващ нагревател за огледало за баня

Ефектът от монитиран нагревател за огледало в баня

Поставяне на филма върху огледалото:

  1. Почистете обратната страна на огледалото в банята с напоен със спирт памук и го оставете да изсъхне.
  2. "Центрирайте" филма ILO като към гърба на огледалото обърнете тази част на филма, която е покрита с предпазния слой хартия, която после се отлепя и хвърля.
  3. Фиксирайте (залепете) два ъгъла на филма ILO върху огледалото.
  4. На обратната страна разлепете "предпазния слой" и го дърпайте (в обратна посока) между филма и "гърба" на огледалото.
  5. Натиснете и залепете тези два края на филма върху огледалото.
  6. Изтеглете бавно "предпазния слой" и притискайте силно (но внимателно, за да не счупите огледалото), с цел да не останат въздушни мехури.

Свързване към електрическата мрежа (към ключа на лампата)

Захранващия кабел на филма се свързва от правоспособен ел. техник. Свързването се прави така, че с включване на лампата (над огледалото) се включва и нагряващия филм.

Противозамъгляващия филм ILO притежава необходимите качества, за да бъде монтиран във влажни помещения в банята например. Огледалото трябва да бъде монтирано на не по-малко от 60см. от ваната (или коритото на душа), защото този, който се къпе да не може да го докосва.

Филма не трябва да се пречупва, пробива или надрасква с остри предмети ножица, нож, отверка или др.

В случай на прекъсване (по невнимание) на кабела той не може да бъде нито ремонтиран, нито сменен. Целият нагряващ филм ILO трябва да бъде сменен.

ILO TECHNOLOGY в никакъв случай не носи отговорност за повреди вследствие от неправилна експлоатация или проявена небрежност.